Cel

Głównym celem IQR jest ciągłe poszukiwanie sposobów dostarczenia bezpośrednich usług do produkcji i sprzedaży oraz pełnej obsługi klienta w obrębie branży chemicznej, olei i smarów, jednocześnie wywiązując się z jej zobowiązania w stosunku do środowiska naturalnego jak i społeczeństwa.