Branża Chemiczna i Dystrybucja

Współpraca z głównymi krajowymi i zagranicznymi firmami na rynku przemysłu chemicznego sprawia, że IQR bezpiecznie stawia na jakości, będącą priorytetem polityki naszej firmy. Roczna wielkość w obrębie działu dystrybucji produktów chemicznych przekracza 20,000 ton każdego roku.

IQR jest oficjalnym dystrybutorem następujących produktów:

  • Plastyfikatory od REPSOL
  • Tlenek cynku od IEQSA
  • Czarny pigmentu sadza techniczna od NEGROVEN
  • Kwas stearynowy od LASCARAY
  • Stearyniany od FACI METALEST
  • Tlenek cynku od CMG
  • Żywice od Agrofert
  • Przeciwutleniacze od Istrochem